POLSKA

Warunki sprzedaży nasion

Ogólne warunki sprzedaży (dalej OWS) mają zastosowanie do transakcji sprzedaży realizowanych bezpośrednio pomiędzy Hazera Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Kupującymi, którzy nabywają Towary wyłącznie w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą...

 
Youtube LinkedIn Facebook Limagrain

Menu

Szukaj

Direct links

  • Mapie Swiata
  • Dni otwarte
  • Nowe Produkty
  • Links
  • Videos

Ze strony

 

This website is part of the Hazera International corporation - see www.hazera.com